راه های ساده برای پیشگیری از ویروس کرونا

آموزش اکسپرس-از درگیری های بزرگ امروزه برای مردم جهان،ویروسی قوی به اسم کرونا است.ویروسی به سرعت حتی با لمسی کوه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود.طبق گفته آمار ها،ویروس کرونا،هر نفر که به این بیماری گرفتار میشود میتواند به طور متوسط ۱۴ نفر دیگر را نیز به این ویروس مبتلاکند.و درصد مرگ این…