جلوگیری از بازشدن صفحه تبلیغات در کروم

جلوگیری از باز شدن صفحه تبلیغات در مرورگر کروم

آموزش اکسپرس-یکی از مشکلات ازار دهنده ی صفحات وب وجود تبلیغات پرشی است.که بسیاری از کاربران با آن مشکل دارند زیرا حق دارند و باعث اتلاف وقت و آزار می شود و چون بیشتر مردم از مرورگر فوق العاده کروم استفاده می کنند ما هم تصمیم گرفتیم اولین آموزش برای غیر فعال کردن تبلیغات آزار…