instacomments

فیلتر کلمات توهین آمیز به طور خودکار در اینستاگرام

آموزش اکسپرس-شاید دارای یک پیچ اینستاگرام برای خود هستید و یا فردی مشهور که صفحه ایی در اینستاگرام دارد.در امروزه افراد زیادی پیدا می شوند که بسیار گستاخ و بی ادب هستند و نمی توانند انگشت های خود را کنترل کنند و از کلماتی زشت در نوشته های خود استفاده می کنند و این امر…