ijpg-to-word in google drive

جدا کردن متن از عکس با گوگل درایو

آموزش اکسپرس-شاید شما دانشجویی هستید که می خواهید برای مقاله و یا برای پایان نامه خود بخواهید متنی از قسمتی کتاب و یا جزوه ایی بردارید و در مقاله و یا پایان نامه خود استفاده کنید ولی شما حوصله ندارید و یا وقت ندارید بنشینید تمام کلمات را تایپ کنید حالا شما می توانید با…