آموزش رفع تحریم اپلیکیشن شزم Shazam

آموزش اکسپرس _ احتمالا برای شما هم پیش آمده که آهنگی را در مهمانی یا پیش دوستان و …شنیده باشید و نتوانید آن آهنگ را پیدا کنید.ولی نباید نگران این موضوع باشید،چون اپلیکیشنی که امروز معرفی می کنیم،راه حل آن است. شزم ، بهترین اپلیکیشن موجود در گوگل پلی است که می توان به راحتی…