chang video foramt

تبدیل MKV به فرمت MP4

آموزش اکسپرس– ممکن است که شما ویدیو یی با فرمت MKV داشته باشید که توسط پخش کننده ویدیو شما قابل پخش نیست.معمولا کاربران بیشتر با فرمت mkv به مشکل پخش بر می خورند زیرا بعضی از بخش کننده ها و پخش کننده های تلویزیون از این فرمت پشتیبانی نمی کنند.اما نگران نباشید چون بسیار ساده…