آب کردن چربی های شکم و پهلو با ورزش و مواد غذایی

آموزش اکسپرس–یکی از بزرگترین مشکلات حال حاضر انسان ها چاق یودن است.چاقی علاوه بر عوارض جسمی متعدد، آثار روحی و روانی مخربی نیز روی فرد دارد؛ مطالعات انجام شده نشان می دهد که اضطراب و اختلالات روحی از جمله افسردگی در افراد چاق ۲۵ درصد بیشتر از افراد عادی است.تمام این مشکلات بخاطر چربی های…