آیا شارژ موبایل از شب تا صبح صحیح است و یا خیر؟

رفتن به بالا